Untitled_Artwork 5

valp- och vardagslydnadskurser

Här hittar du kurser med inriktning på vardagslydnad i olika former för olika skeden i din hunds liv. 

Från hur du sätter en bra grund med din valp på en valpkurs, hur du handskas med din tonåring till hund på en slyngelkurs till kurser för den vuxna hunden och seniorerna.